5 tháng, chi trả nợ khoảng 148,7 nghìn tỷ đồng

(BĐT) - Bộ Tài chính cho biết, chi trả nợ của Chính phủ trong tháng 5/2019 khoảng 22 nghìn tỷ đồng, trong đó trả nợ trong nước khoảng 20,25 nghìn tỷ đồng, trả nợ nước ngoài khoảng 1,76 nghìn tỷ đồng.
Đã chi trả nợ trong nước khoảng 128 nghìn tỷ đồng. Ảnh: Internet
Đã chi trả nợ trong nước khoảng 128 nghìn tỷ đồng. Ảnh: Internet

Lũy kế trả nợ 5 tháng đầu năm của Chính phủ khoảng 148,7 nghìn tỷ đồng, trong đó: trả nợ trong nước khoảng 128 nghìn tỷ đồng, trả nợ nước ngoài khoảng 20,7 nghìn tỷ đồng.

Trong 5 tháng đầu năm nay, các nhiệm vụ chi ngân sách được đảm bảo chặt chẽ, theo đúng dự toán và tiến độ triển khai thực hiện của các đơn vị sử dụng ngân sách, đáp ứng tốt các nhiệm vụ đảm bảo an sinh xã hội.

Ngân sách trung ương đã trích 1.162,7 tỷ đồng hỗ trợ các địa phương khắc phục hậu quả thiên tai, mưa lũ và xử lý các nhiệm vụ đột xuất, cấp bách. Ngoài ra, Bộ Tài chính đã xuất cấp 53,9 nghìn tấn gạo dự trữ quốc gia để cứu trợ, cứu đói cho nhân dân và hỗ trợ học sinh vùng khó khăn.

Đối với chi đầu tư xây dựng cơ bản, tổng số kế hoạch vốn năm 2019 Thủ tướng Chính phủ đã giao là 367,2 nghìn tỷ đồng, bằng 88,1% dự toán Quốc hội phê duyệt, vốn còn lại chưa giao là 49,6 nghìn tỷ đồng. Trên cơ sở đó, các bộ, cơ quan trung ương và địa phương đã phân bổ, giao cho các chủ dự án. 

Lê Hường