5 tháng bội chi ngân sách nhà nước 55,5 nghìn tỷ đồng

(BĐT) - Theo Bộ Tài chính, tổng chi NSNN tháng 5 ước đạt 94,2 nghìn tỷ đồng; luỹ kế chi 5 tháng ước đạt 484,58 nghìn tỷ đồng, bằng 34,8% dự toán, tăng 10,1% so với cùng kỳ năm 2016.
Chi đầu tư xây dựng cơ bản thực hiện 5 tháng ước đạt 21% dự toán. Ảnh: Tường Lâm
Chi đầu tư xây dựng cơ bản thực hiện 5 tháng ước đạt 21% dự toán. Ảnh: Tường Lâm

Số liệu 5 tháng cho thấy chi thường xuyên và chi trả nợ đều đã đạt trên 40% dự toán, trong khi đó, chi đầu tư phát triển mới đạt 76,26 nghìn tỷ đồng, dù tăng 22,6% so với cùng kỳ năm trước nhưng mới bằng 21,4% dự toán năm.

Riêng chi đầu tư xây dựng cơ bản (XDCB) thực hiện 5 tháng ước đạt 21% dự toán (cùng kỳ năm 2016 đạt 20,9%). Trong đó, vốn đầu tư XDCB nguồn NSNN ước đạt 24,8% dự toán (các bộ, cơ quan trung ương đạt 31,6% dự toán; các địa phương đạt 23,1% dự toán); vốn trái phiếu chính phủ 5 tháng đầu năm chưa giải ngân.

Bộ Tài chính nhận định cân đối ngân sách trung ương và ngân sách các cấp địa phương cơ bản được đảm bảo; trong đó bội chi ngân sách trung ương tháng 5 ước đạt 21 nghìn tỷ đồng, lũy kế 5 tháng ước đạt 55,5 nghìn tỷ đồng, bằng hơn 32% dự toán năm (172.300 tỷ đồng).

Việt Thắng