5 phương án cơ cấu lại tổ chức tín dụng thuộc diện kiểm soát đặc biệt

(BĐT) - Với tỷ lệ tán thành là 88,8%, tương ứng 436/444 đại biểu tham gia biểu quyết, chiều nay (20/11), Quốc hội đã biểu quyết thông qua Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Các tổ chức tín dụng (TCTD).
Tổ chức tín dụng thuộc diện kiểm soát đặc biệt có thể bị cơ cấu lại theo phương án "chuyển giao bắt buộc". Ảnh: Tường Lâm
Tổ chức tín dụng thuộc diện kiểm soát đặc biệt có thể bị cơ cấu lại theo phương án "chuyển giao bắt buộc". Ảnh: Tường Lâm

Theo quy định tại Luật này, sẽ có 5 phương án cơ cấu lại tổ chức tín dụng được kiểm soát đặc biệt, gồm: phục hồi; sáp nhập, hợp nhất, chuyển nhượng toàn bộ cổ phần, phần vốn góp; giải thể; chuyển giao bắt buộc; phá sản.

Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho biết, một số ý kiến đề nghị bổ sung quy định về trách nhiệm của người tham gia cơ cấu lại TCTD được kiểm soát đặc biệt (gồm cả cán bộ, công chức và người của TCTD). Tuy nhiên, một số ý kiến không đồng tình về quy định việc miễn trách nhiệm hoặc quy định trách nhiệm người tham gia cơ cấu lại TCTD vì đã có quy định tại các luật khác như Bộ luật Hình sự, Luật Cán bộ, công chức…  Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã tiếp thu các ý kiến này. Theo đó, Luật không quy định việc miễn trách nhiệm hoặc quy định trách nhiệm người tham gia cơ cấu lại TCTD vì đã có quy định tại các luật khác có liên quan để tránh xung đột pháp lý khi xử lý trách nhiệm đối với cán bộ, công chức và các trách nhiệm dân sự, hình sự khác. 

Luật sẽ có hiệu lực thi hành từ ngày 15/1/2018.

Nguyệt Minh