4 tháng, thu ngân sách nhà nước gần 518 nghìn tỷ đồng

(BĐT) - Bộ Tài chính vừa công bố số liệu thu chi ngân sách nhà nước (NSNN) 4 tháng đầu năm. Theo đó, 4 tháng đầu năm, thu NSNN đạt 517,87 nghìn tỷ đồng, bằng 36,7% dự toán năm, tăng 13,9% so với cùng kỳ năm 2018.
Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet
Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Trong đó, thu nội địa đạt 424,96 nghìn tỷ đồng, bằng 36,2% dự toán năm, tăng 14% so với cùng kỳ năm 2018. Thu từ dầu thô ước đạt 18,29 nghìn tỷ đồng, bằng 41% dự toán năm.  Thu từ hoạt động xuất nhập khẩu  ước đạt 73,9 nghìn tỷ đồng, bằng 39,1% dự toán năm, tăng 17,3% so với cùng kỳ năm 2018.

Trong khi đó, chi NSNN 4 tháng đạt 429,8 nghìn tỷ đồng, bằng 26,3% dự toán năm, tăng 4,4% so với cùng kỳ năm 2018. Trong đó: chi đầu tư phát triển đạt 68,5 nghìn tỷ đồng, bằng 16% dự toán năm, tăng 5,4%; chi trả nợ lãi đạt 39,69 nghìn tỷ đồng, bằng 31,8% dự toán năm, giảm 4,9%; chi thường xuyên đạt 319,68 nghìn tỷ đồng, bằng 32% dự toán năm, tăng 5,4% so với cùng kỳ năm 2018.

 

Lê Hường