11 tháng, vốn đầu tư từ NSNN thực hiện tăng 12,8% so với cùng kỳ

(BĐT) - Theo Tổng cục Thống kê, vốn đầu tư thực hiện từ nguồn ngân sách nhà nước (NSNN) tháng 11 ước đạt 36,7 nghìn tỷ đồng, tăng 15,4% so với cùng kỳ năm trước. 
Vốn đầu tư thực hiện từ nguồn ngân sách nhà nước tháng 11 ước đạt 36,7 nghìn tỷ đồng. Ảnh: Lê Tiên
Vốn đầu tư thực hiện từ nguồn ngân sách nhà nước tháng 11 ước đạt 36,7 nghìn tỷ đồng. Ảnh: Lê Tiên

Tính chung 11 tháng, vốn đầu tư thực hiện từ nguồn NSNN đạt 284,7 nghìn tỷ đồng, bằng 82,1% kế hoạch năm và tăng 12,8% so với cùng kỳ năm trước.

Trong đó, vốn trung ương quản lý 11 tháng thực hiện đạt 52,4 nghìn tỷ đồng, bằng 79,6% kế hoạch năm và giảm 5,9% so với cùng kỳ năm trước. Tại một số bộ, vốn đầu tư thực hiện 11 tháng giảm mạnh so với cùng kỳ năm trước là Bộ Xây dựng đạt 234 tỷ đồng, bằng 85,8% kế hoạch năm, giảm 47,3%; Bộ Giao thông vận tải đạt 16,4 nghìn tỷ đồng, bằng 88,9% kế hoạch năm và giảm 42,3%; Bộ Y tế 2.271 tỷ đồng, bằng 68,7% kế hoạch năm và giảm 33,5%.

Một số bộ vốn đầu tư thực hiện tăng khá nhiều so với cùng kỳ là Bộ Khoa học và Công nghệ 192 tỷ đồng, bằng 79,4% và tăng 56,6%; Bộ Tài nguyên và Môi trường 1.105 tỷ đồng, bằng 74,5% và tăng 52,4%; Bộ Giáo dục và Đào tạo 922 tỷ đồng, bằng 67,9% và tăng 33,7%.

Vốn địa phương quản lý 11 tháng thực hiện đạt 232,3 nghìn tỷ đồng, bằng 82,7% kế hoạch năm và tăng 18,1% so với cùng kỳ năm 2017. Trong đó, Hà Nội đạt 31,9 nghìn tỷ đồng, bằng 83,7% kế hoạch năm và tăng 7,2% so với cùng kỳ năm trước; TP.HCM 23,2 nghìn tỷ đồng, bằng 64,6% và tăng 23,1%; Quảng Ninh 9,8 nghìn tỷ đồng, bằng 75,8% và tăng 40,5%; Hải Phòng 8,9 nghìn tỷ đồng, bằng 97,3% và tăng 37,1%; Bình Dương 6,9 nghìn tỷ đồng, bằng 86,5% và tăng 11,5%; Đồng Nai 6,1 nghìn tỷ đồng, bằng 84,3% và tăng 26%; Bà Rịa - Vũng Tàu 6 nghìn tỷ đồng, bằng 92% và tăng 42,2%; Thanh Hóa 5,7 nghìn tỷ đồng, bằng 90,7% và tăng 31,7% so với cùng kỳ năm trước.

Minh Tuấn