11 tháng, chi thường xuyên 841,7 nghìn tỷ đồng

(BĐT) - Bộ Tài chính cho biết, tổng chi ngân sách nhà nước (NSNN) 11 tháng đạt 1.210,6 nghìn tỷ đồng, tăng 7,8% so cùng kỳ năm 2017. Trong đó, chi đầu tư phát triển đạt 239,6 nghìn tỷ đồng, chi trả nợ lãi đạt 98,1 nghìn tỷ đồng, chi thường xuyên đạt 841,7 nghìn tỷ đồng, lần lượt tăng 6,7%; 13,4% và tăng 4,3% so với cùng kỳ năm 2017.
Ảnh minh họa: Internet
Ảnh minh họa: Internet

Tính đến hết ngày 30/11/2018, lũy kế chi thường xuyên đã thực hiện kiểm soát qua hệ thống KBNN đạt 76,6% dự toán. Thông qua công tác kiểm soát chi NSNN, các đơn vị thuộc KBNN đã phát hiện ước khoảng 14.105 khoản chi chưa đủ thủ tục theo quy định, đã yêu cầu bổ sung các thủ tục cần thiết và số tiền thực từ chối thanh toán là 35,2 tỷ đồng.

Về thu ngân sách, tổng thu NSNN 11 tháng đạt 1.222,7 nghìn tỷ đồng, tăng 15% so với cùng kỳ năm 2017. Trong đó, thu nội địa đạt 975,4 nghìn tỷ đồng, thu về dầu thô đạt 57,9 nghìn tỷ đồng, thu từ hoạt động xuất nhập khẩu đạt 283,5 nghìn tỷ đồng. Cả ba khoản thu này tăng lần lượt 15,3%; 41,1% và 7,6% so với cùng kỳ năm 2017.

Theo Bộ Tài chính, đến nay, cân đối ngân sách trung ương và ngân sách các cấp địa phương được đảm bảo. Đến ngày 26/11/2018 đã thực hiện phát hành 148,7 nghìn tỷ đồng trái phiếu chính phủ, đáp ứng đủ nguồn để bù đắp bội chi và trả nợ gốc tiền vay của ngân sách trung ương theo dự toán.

 

Hoàng Oanh