10 tháng, thu ngân sách nhà nước ước đạt 85% dự toán

(BĐT) - Vụ Ngân sách Nhà nước thuộc Bộ Tài chính cho biết, tổng thu ngân sách nhà nước (NSNN) 10 tháng đạt xấp xỉ 85% dự toán, tăng 13,7% so với cùng kỳ năm 2017.
Ảnh minh họa: Internet
Ảnh minh họa: Internet

Như vậy, tổng thu NSNN cả năm ước vượt 3% so dự toán, trong đó cả thu nội địa, thu dầu thô và thu từ hoạt động xuất nhập khẩu đều vượt dự toán. Theo Vụ Ngân sách Nhà nước, Chính phủ đang chỉ đạo quyết liệt các bộ, ngành, địa phương quyết liệt phấn đấu thu cao hơn mức ước thực hiện nêu trên, giảm tối thiểu số địa phương hụt thu, trong đó có cả những địa phương là trọng điểm tăng trưởng kinh tế - đồng thời cũng là trọng điểm thu, có đóng góp lớn cho NSNN nói chung và ngân sách trung ương nói riêng.

Về chi NSNN, số liệu từ Bộ Tài chính cho thấy, chi NSNN 10 tháng ước đạt 72,4% dự toán; ước cả năm đạt 102,6% dự toán, trong đó các khoản chi thường xuyên, chi trả nợ lãi bám sát dự toán. Đáng chú ý, chi đầu tư phát triển giải ngân chậm. Trong thời gian còn lại của năm, các bộ, ngành, địa phương phải tiếp tục tập trung chỉ đạo quyết liệt các chủ đầu tư, ban quản lý dự án đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân vốn của các công trình, dự án.

Hoàng Oanh