10 tháng, giải ngân khoảng 1.550 triệu USD vốn vay nước ngoài

(BĐT) - Bộ Tài chính cho biết, trong tháng 10/2018, cơ quan này thực hiện ký kết 1 hiệp định vay vốn nước ngoài trị giá 30 triệu USD; lũy kế 10 tháng đã ký kết 14 hiệp định vay với tổng trị giá 1.250 triệu USD.
Ảnh minh họa: Internet
Ảnh minh họa: Internet

Lũy kế 10 tháng đầu năm giải ngân khoảng 1.550 triệu USD tương đương khoảng 35,6 nghìn tỷ đồng (bằng 33% kế hoạch năm); trong đó cấp phát khoảng 26.496 tỷ đồng, cho vay lại khoảng 9.154 tỷ đồng.

Về công tác hội nhập và hợp tác tài chính,  trong tháng 10/2018 Bộ Tài chính đã thực hiện một số hoạt động đáng chú ý như tổ chức đón đoàn giám sát định kỳ kinh tế vĩ mô AMRO; chuẩn bị phương án đàm phán RCEP phiên 24; trình Chính phủ phê duyệt ký Nghị định thư vòng 8 về tự do hóa dịch vụ tài chính...

Hoàng Oanh