10 tháng, Chính phủ đã trả nợ gần 246,5 nghìn tỷ đồng

(BĐT) - Số liệu mới nhất từ Bộ Tài chính cho biết, lũy kế 10 tháng đầu năm, Chính phủ đã trả nợ khoảng 246.496 tỷ đồng, trong đó trả nợ trong nước khoảng 202.862 tỷ đồng, trả nợ nước ngoài khoảng 43.634 tỷ đồng.
Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet
Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Riêng trong tháng 10, Chính phủ đã trả nợ khoảng 6.926 tỷ đồng, trong đó trả nợ trong nước khoảng 4.592 tỷ đồng, trả nợ nước ngoài khoảng 2.333 tỷ đồng.

Cũng trong 10 tháng đầu năm nay, có 5 hiệp định vay vốn nước ngoài đã được ký kết. Tính đến 20/10/2019, giải ngân nguồn vay vốn ODA, vốn vay ưu đãi nước ngoài khoảng 175 triệu USD. Lũy kế từ đầu năm đến ngày 20/10/2019, giải ngân nguồn vốn vay ODA và vay ưu đãi nước ngoài khoảng 1.654 triệu USD, tương đương khoảng 38.283 tỷ đồng  (trong đó cấp phát khoảng 1.152 triệu USD, vốn vay về cho vay lại khoảng 502 triệu USD), chiếm khoảng 35,4% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ đã duyệt.

 

Xuân Yến