Đấu giá xe ô tô tại Bắc Kạn

Đấu giá xe ô tô tại Bắc Kạn

15/05/2018 - 09:20
(BĐT) - Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản - Sở Tư pháp tỉnh Bắc Kạn thông báo bán đấu giá tài sản do ủy ban nhân dân huyện Ba Bể, Bắc Kạn ủy quyền như sau:
Đấu giá xe ô tô tại Quảng Ninh

Đấu giá xe ô tô tại Quảng Ninh

08/05/2018 - 09:26
(BĐT) - Doanh nghiệp đấu giá tư nhân Vũ Anh thông báo bán đấu giá tài sản do Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Quảng Ninh ủy quyền như sau:
Đấu giá cây Keo lai tại Bình Phước

Đấu giá cây Keo lai tại Bình Phước

07/05/2018 - 10:49
(BĐT) - Công ty HD bán ĐGTS Bắc Trung Nam chi nhánh TP. Hồ Chí Minh thông báo bán đấu giá tài sản do Công ty CP Cao su Đồng Phú TP.HCM ủy quyền như sau: