Đấu giá xe ô tô tại Hậu Giang

Đấu giá xe ô tô tại Hậu Giang

23/05/2018 - 10:10
(BĐT) - Công ty Hợp danh Đấu giá Tài sản Phú Thọ thông báo bán đấu giá tài sản do Sở Tài chính tỉnh Phú Thọ ủy quyền như sau:
Đấu giá xe ô tô tại An Giang

Đấu giá xe ô tô tại An Giang

18/05/2018 - 08:52
(BĐT) - Trung tâm DVĐG TS - Sở Tư pháp tỉnh An Giang thông báo bán đấu giá tài sản do Công ty cổ phần Du lịch An Giang ủy quyền như sau:
Đấu giá xe ô tô tại Bắc Kạn

Đấu giá xe ô tô tại Bắc Kạn

18/05/2018 - 08:51
(BĐT) - Trung tâm DVĐG TS - Sở Tư pháp tỉnh Bắc Kạn thông báo bán đấu giá tài sản do Sở Giao thông vận tải Bắc Kạn ủy quyền như sau:
Đấu giá sà lan vỏ thép tại Tiền Giang

Đấu giá sà lan vỏ thép tại Tiền Giang

16/05/2018 - 09:50
(BĐT) - Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản - Sở Tư pháp tỉnh Tiền Giang thông báo bán đấu giá tài sản do Ủy ban nhân dân huyện Cai Lậy (ủy quyền như sau:
Đấu giá xe ô tô tại An Giang

Đấu giá xe ô tô tại An Giang

16/05/2018 - 09:50
(BĐT) - Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản - Sở Tư pháp tỉnh An Giang thông báo bán đấu giá tài sản do Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh An Giang ủy quyền như sau:
Đấu giá đoàn sà lan - tàu đẩy tại Ninh Bình

Đấu giá đoàn sà lan - tàu đẩy tại Ninh Bình

15/05/2018 - 10:43
(BĐT) - Công ty Đấu giá Hợp danh Hà Nam Ninh thông báo đấu giá tài sản của Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam - Chi nhánh tỉnh Ninh Bình ủy quyền như sau: