Đấu giá xe ô tô tại Tiền Giang

Đấu giá xe ô tô tại Tiền Giang

09/07/2018 - 10:19
(BĐT) - Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản - Sở Tư pháp tỉnh Tiền Giang thông báo bán đấu giá tài sản do Chi cục Thủy lợi tỉnh Tiền Giang ủy quyền như sau:
Đấu giá xe ô tô tại Quảng Ninh

Đấu giá xe ô tô tại Quảng Ninh

09/07/2018 - 10:19
(BĐT) - Công ty Cổ phần đấu giá Quảng Ninh thông báo bán đấu giá tài sản Chi cục quản lý thị trường tỉnh Quảng Ninh ủy quyền như sau:
Đấu giá xe ô tô tại Khánh Hòa

Đấu giá xe ô tô tại Khánh Hòa

03/07/2018 - 09:02
(BĐT) - Trung tâm DVBĐG TS - Sở Tư pháp tỉnh Khánh Hòa thông báo bán đấu giá tài sản do Trường Đại học Khánh Hòa ủy quyền như sau:
Bãi bỏ nhiều điều kiện kinh doanh trong lĩnh vực đấu giá

Bãi bỏ nhiều điều kiện kinh doanh trong lĩnh vực đấu giá

02/07/2018 - 14:00
(BĐT) - Quyết định số 1319/QĐ-BTP của Bộ Tư pháp ban hành mới đây đã đưa ra phương án cắt giảm 49/94 điều kiện kinh doanh trong các lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ, trong đó cắt giảm 5/11 điều kiện trong lĩnh vực hành nghề đấu giá tài sản, tạo thuận lợi cho doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực này.
Đấu giá xe ô tô tại Hậu Giang

Đấu giá xe ô tô tại Hậu Giang

02/07/2018 - 09:50
(BĐT) - Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản - Sở Tư pháp tỉnh Hậu Giang thông báo bán đấu giá tài sản như sau:
Đấu giá xe ô tô tại Đà Nẵng

Đấu giá xe ô tô tại Đà Nẵng

02/07/2018 - 09:49
(BĐT) - Công ty Cổ phần thẩm định giá và dịch vụ tài chính Đà Nẵng thông báo bán đấu giá tài sản do CN Ngân hàng Phát triển Khu vực Quảng Nam-Đà Nẵng ủy quyền như sau: