Lỏng lẻo quy định lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản

Lỏng lẻo quy định lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản

04/01/2019 - 10:00
(BĐT) - Sự liên kết, thông đồng giữa người có tài sản, tổ chức đấu giá tài sản (ĐGTS) và khách hàng trúng đấu giá làm nảy sinh nhiều tiêu cực trong ĐGTS. Do đó, pháp luật về ĐGTS đã quy định, người có tài sản phải lựa chọn công khai tổ chức ĐGTS. 
Khoảng trống pháp lý trong đấu giá tài sản

Khoảng trống pháp lý trong đấu giá tài sản

27/12/2018 - 14:00
(BĐT) - Kể từ khi ban hành Luật Đấu giá tài sản (ĐGTS) năm 2016, một số văn bản hướng dẫn Luật đã được xây dựng và ban hành. Tuy nhiên, thực tiễn hoạt động đấu giá đang phát sinh nhiều vấn đề không được quy định trong Luật với nhiều cách hiểu khác nhau, dẫn tới việc xử lý chưa bảo đảm được quyền lợi của các bên liên quan.
Vì sao doanh nghiệp đấu giá chần chừ chuyển đổi mô hình?

Vì sao doanh nghiệp đấu giá chần chừ chuyển đổi mô hình?

28/09/2018 - 14:00
(BĐT) - Đã hơn 1 năm thực hiện chuyển đổi mô hình hoạt động của các doanh nghiệp (DN) đấu giá theo quy định của Luật Đấu giá tài sản (ĐGTS) năm 2016, tuy nhiên kết quả lại không mấy khả quan. Mỗi DN đấu giá có những lý do và khó khăn riêng trong việc chần chừ chuyển đổi.
Đấu giá xe ô tô tại Hà Nội

Đấu giá xe ô tô tại Hà Nội

23/07/2018 - 15:10
(BĐT) - Công ty Cổ phần đấu giá Việt Nam thông báo bán đấu giá tài sản do Cục Bưu điện Trung Ương ủy quyền như sau:
Đấu giá xe ô tô tại TP.HCM

Đấu giá xe ô tô tại TP.HCM

18/07/2018 - 14:43
(BĐT) - Công ty Cổ phần đấu giá Minh Pháp thông báo bán đấu giá tài sản do Báo Tuổi trẻ ủy quyền như sau: