Nghệ An chỉ định tổ chức đấu giá khoáng sản có trái luật?

Nghệ An chỉ định tổ chức đấu giá khoáng sản có trái luật?

10/02/2020 - 10:00
(BĐT) - UBND tỉnh Nghệ An vừa quyết định lựa chọn Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản (ĐGTS) trực thuộc Sở Tư pháp Tỉnh thực hiện các cuộc đấu giá quyền khai thác khoáng sản (QKTKS) trên địa bàn. Theo chuyên gia đấu giá, việc một tổ chức ĐGTS được “chỉ định độc quyền” thực hiện các cuộc đấu giá khoáng sản mà không tiến hành công khai lựa chọn là trái với quy định của pháp luật về ĐGTS.
Đấu giá 47,48 ha cây cao su tại Cao su Sông Bé

Đấu giá 47,48 ha cây cao su tại Cao su Sông Bé

21/12/2019 - 22:13
(BĐT) - Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Bình Phước phối hợp cùng Công ty CP Cao su Sông Bé tổ chức bán đấu giá tài sản thanh lý gồm 47,48 ha cây cao su thanh lý tại lô 1/90, 2/90 (số lượng khoảng 20.636 cây) tại Nông trường Nha Bích với giá khởi điểm là 27,858 tỷ đồng.
Giảm giá, đấu giá lại lô đất của Công ty CP Than miền Trung

Giảm giá, đấu giá lại lô đất của Công ty CP Than miền Trung

16/12/2019 - 08:00
(BĐT) - Ngày 27/12/2019, Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản TP. Đà Nẵng sẽ tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất, quyền sở hữu công trình và tài sản khác gắn liền với đất tại địa chỉ 134 Phan Châu Trinh, phường Phước Ninh, quận Hải Châu, TP. Đà Nẵng. Đây là tài sản của Công ty CP Than miền Trung.
Kiểm toán Nhà nước bán đấu giá lần 3 hệ thống điều hòa

Kiểm toán Nhà nước bán đấu giá lần 3 hệ thống điều hòa

08/10/2019 - 10:00
(BĐT) - Kiểm toán Nhà nước (KTNN) cùng với tổ chức đấu giá tài sản (ĐGTS) đang thực hiện bán đấu giá hệ thống điều hòa trung tâm (lần 3) tại trụ sở KTNN. Trong lần đấu giá này, tổ chức đấu giá được lựa chọn lại, giá khởi điểm của tài sản giảm mạnh.

 

Luật Đấu giá tài sản: Chậm hướng dẫn, thực thi thiếu minh bạch

Luật Đấu giá tài sản: Chậm hướng dẫn, thực thi thiếu minh bạch

16/08/2019 - 14:00
(BĐT) - Luật Đấu giá tài sản (ĐGTS) đã có hiệu lực được hơn 2 năm, nhưng nhiều nội dung quan trọng được quy định trong Luật đến nay vẫn chưa được thực hiện như: Bộ Tư pháp chưa công bố danh sách các tổ chức ĐGTS; chưa có trang thông tin điện tử chuyên ngành về ĐGTS… Sự chậm trễ triển khai các nội dung này làm cho quá trình thực thi Luật ĐGTS còn thiếu minh bạch.
Phí và thù lao chưa trở thành động lực cho công ty đấu giá

Phí và thù lao chưa trở thành động lực cho công ty đấu giá

02/08/2019 - 14:00
(BĐT) - Sau 2 năm thực hiện Thông tư số 45/2017/TT-BTC và Thông tư số 48/2017/TT-BTC quy định chế độ tài chính trong hoạt động đấu giá tài sản (ĐGTS), nhiều tổ chức đấu giá cho rằng, có nhiều quy định chưa phù hợp với thực tiễn, cần được sửa đổi. Báo Đấu thầu đăng tải một số kiến nghị của các tổ chức đấu giá tài sản nhằm gỡ vướng quy định tại 2 thông tư nêu trên.
Gỡ vướng trong thu, nộp tiền đặt trước đấu giá tài sản

Gỡ vướng trong thu, nộp tiền đặt trước đấu giá tài sản

23/01/2019 - 14:00
(BĐT) - Nộp tiền đặt trước là một trong những bước quan trọng để đảm bảo đủ điều kiện tham gia cuộc đấu giá. Tuy nhiên, các quy định về thời gian nộp tiền đặt trước và phương thức nộp đang gây một số khó khăn cho tổ chức đấu giá tài sản (ĐGTS), làm giảm số lượng khách hàng có thể tham gia phiên đấu giá.
Lỏng lẻo quy định lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản

Lỏng lẻo quy định lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản

04/01/2019 - 10:00
(BĐT) - Sự liên kết, thông đồng giữa người có tài sản, tổ chức đấu giá tài sản (ĐGTS) và khách hàng trúng đấu giá làm nảy sinh nhiều tiêu cực trong ĐGTS. Do đó, pháp luật về ĐGTS đã quy định, người có tài sản phải lựa chọn công khai tổ chức ĐGTS.