Lấp lỗ hổng trong chính sách cổ phần hóa

Lấp lỗ hổng trong chính sách cổ phần hóa

17/03/2017 - 14:00
(BĐT) - Lợi thế thương mại của những khu đất ở vị trí đắc địa do doanh nghiệp nhà nước (DNNN) quản lý, hay giá trị thương hiệu của DN là những tài sản vô hình nhưng đôi khi lại quyết định giá trị của chính DNNN khi cổ phần hóa, là mục tiêu chính mà các nhà đầu tư nhắm đến.