Ngày 12/12/2019, đấu giá quyền sử dụng đất tại thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang

Ngày 12/12/2019, đấu giá quyền sử dụng đất tại thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang

26/11/2019 - 16:13
(BĐT) - Vào lúc 09 giờ 00 ngày 12 tháng 12 năm 2019, tại Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh An Giang tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền sử dụng đất của người có tài sản đấu giá là Phòng Tài nguyên và Môi trường thành phố Long Xuyên (địa chỉ: Số 45, Nguyễn Văn Cưng, phường Mỹ Long, TP.Long Xuyên, tỉnh An Giang), như sau: