TP.HCM lấy ý kiến về diện tích tối thiểu tách thửa

TP.HCM lấy ý kiến về diện tích tối thiểu tách thửa

01/09/2016 - 14:00
(BĐT) - Dự thảo sửa đổi Quyết định số 33/2014/QĐ-UBND về diện tích tối thiểu tách thửa đất đang được Sở TN&MT TP.HCM xây dựng. Dự thảo sẽ công khai trên website của Sở để người dân đóng góp, cho ý kiến nhằm tạo thuận lợi cho người dân thực hiện tách thửa đất của mình một cách thuận lợi.