Động lực mới cho “cỗ máy” phát triển

Động lực mới cho “cỗ máy” phát triển

06/12/2018 - 10:00
(BĐT) - Để tăng trưởng bứt phá, phát triển nhanh và bền vững, trong bối cảnh hiện nay và tầm nhìn dài hạn, Việt Nam sẽ cần những động lực tăng trưởng mới. Nhiều lời giải, những khuyến nghị chính sách đã được đưa ra tại Diễn đàn Cải cách và Phát triển Việt Nam lần thứ nhất diễn ra hôm qua (5/12).