Hỗ trợ 50% kinh phí xây dựng chương trình truyền thông về khởi nghiệp

Hỗ trợ 50% kinh phí xây dựng chương trình truyền thông về khởi nghiệp

14/08/2019 - 13:59
(BĐT) - Đây là một trong những nội dung được quy định tại Thông tư số 45/2019/TT-BTC của Bộ Tài chính quy định quản lý tài chính thực hiện Đề án “Hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo quốc gia đến năm 2025” (Theo Quyết định 844/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ).
Doanh nghiệp đổi mới sáng tạo khó tiếp cận vốn

Doanh nghiệp đổi mới sáng tạo khó tiếp cận vốn

29/08/2018 - 10:00
(BĐT) - Đổi mới sáng tạo (ĐMST) được xác định mang tính chất quyết định đến năng suất, chất lượng, sức cạnh tranh của doanh nghiệp (DN) và của toàn bộ nền kinh tế, đặc biệt trong bối cảnh cách mạng công nghiệp lần thứ tư. 
Phá bỏ rào cản phát triển kinh tế tư nhân

Phá bỏ rào cản phát triển kinh tế tư nhân

31/05/2017 - 14:00
(BĐT) - Tại Hội thảo Đổi mới doanh nghiệp nhà nước (DNNN) và phát triển kinh tế tư nhân được tổ chức chiều 30/5, các chuyên gia kinh tế đã chỉ rõ những rào cản, điểm nghẽn trong trung và dài hạn đang cản trở sự phát triển của kinh tế tư nhân, từ đó đề xuất các giải pháp hiệu quả để hỗ trợ khu vực kinh tế này phát triển.
Sắp có nhiều nghị định hỗ trợ doanh nghiệp

Sắp có nhiều nghị định hỗ trợ doanh nghiệp

28/06/2016 - 15:44
Sắp tới, Chính phủ sẽ ban hành nhiều nghị quyết để hỗ trợ cho sự phát triển của doanh nghiệp theo đúng tinh thần kiến tạo, phục vụ mà Chính phủ đã cam kết. Đây là thông tin được ông Lê Mạnh Hà- Phó chủ nhiệm văn phòng Chính phủ, kiêm Phó ban đổi mới doanh nghiệp, tại hội nghị giao thương với Hồng Kông diễn ra cuối tuần qua.
Doanh nghiệp nhỏ chưa chú trọng đầu tư công nghệ

Doanh nghiệp nhỏ chưa chú trọng đầu tư công nghệ

08/06/2016 - 15:00
(BĐT) - Đầu tư đổi mới công nghệ là một trong những yếu tố then chốt để những doanh nghiệp (DN) vừa và nhỏ tạo dựng và nâng cao sức cạnh tranh. Tuy nhiên, thiếu vốn và nhận thức đang là các rào cản đối với hoạt động đầu tư này của DN.