Thiếu nhiều văn bản hướng dẫn cơ chế tự chủ đối với đơn vị sự nghiệp công lập

Thiếu nhiều văn bản hướng dẫn cơ chế tự chủ đối với đơn vị sự nghiệp công lập

03/10/2017 - 09:00
(BĐT) - Trong Báo cáo về tình hình phát triển kinh tế - xã hội 9 tháng đầu năm, dự báo kết quả năm 2017, UBND TP. Hà Nội cho biết, đã gặp phải một số khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai cơ chế tự chủ đối với các đơn vị sự nghiệp công lập theo Nghị định số 16/2015/NĐ-CP.
Thúc đẩy cổ phần hóa đơn vị sự nghiệp công lập

Thúc đẩy cổ phần hóa đơn vị sự nghiệp công lập

23/03/2017 - 14:00
(BĐT) - Bộ Kế hoạch và Đầu tư (KH&ĐT) đang hoàn thiện Dự thảo Quyết định về tiêu chí, danh mục ngành, lĩnh vực thực hiện chuyển đơn vị sự nghiệp thành công ty cổ phần để sớm trình Thủ tướng Chính phủ ban hành. 
Siết chặt hơn việc vay vốn của đơn vị sự nghiệp công lập

Siết chặt hơn việc vay vốn của đơn vị sự nghiệp công lập

12/01/2017 - 07:30
(BĐT) - Theo Ủy ban Tài chính - Ngân sách của Quốc hội, việc cho phép các đơn vị sự nghiệp công lập được huy động vốn là nhằm đầu tư xây dựng, mua sắm tài sản phục vụ hoạt động của đơn vị sự nghiệp, góp phần nâng cao chất lượng dịch vụ, tăng hiệu quả hoạt động, đáp ứng nhu cầu của người dân và giảm bớt gánh nặng cho ngân sách nhà nước. 
Gỡ khó xã hội hóa đơn vị sự nghiệp công lập

Gỡ khó xã hội hóa đơn vị sự nghiệp công lập

13/12/2016 - 10:00
(BĐT) - Bộ Kế hoạch và Đầu tư (KH&ĐT) vừa hoàn thiện Dự thảo Quyết định về tiêu chí, danh mục ngành, lĩnh vực thực hiện chuyển đổi chủ sở hữu đơn vị sự nghiệp công lập nhằm đẩy mạnh việc xã hội hóa các đơn vị sự nghiệp công lập, huy động các nguồn lực xã hội, cung cấp các sản phẩm, dịch vụ công chất lượng cao.