Sắp cán đích 135.000 doanh nghiệp thành lập mới

Sắp cán đích 135.000 doanh nghiệp thành lập mới

29/11/2018 - 14:00
(BĐT) - Gần hết 11 tháng năm 2018, cả nước đã có 121.248 doanh nghiệp (DN) thành lập mới với số vốn đăng ký là 1,234 triệu tỷ đồng, tăng cả về số DN và số vốn đăng ký so với cùng kỳ năm 2017.