OECD đánh giá đa chiều về Việt Nam

OECD đánh giá đa chiều về Việt Nam

18/12/2019 - 14:34
(BĐT) - Sáng ngày 18/12, tại Hà Nội, Bộ Kế hoạch và Đầu tư (KH&ĐT) phối hợp cùng Bộ Ngoại giao tổ chức Hội thảo “Báo cáo Đánh giá đa chiều (MDR) - Các khuyến nghị chính sách phát triển Việt Nam trong giai đoạn 2021-2030”. Báo cáo MDR được nghiên cứu bởi OECD.