Bộ NN&PTNT chưa đánh giá năng lực nhà thầu

Bộ NN&PTNT chưa đánh giá năng lực nhà thầu

18/03/2019 - 10:00
(BĐT) - Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN&PTNT) vừa có văn bản gửi chủ đầu tư các dự án đầu tư xây dựng công trình do Bộ quản lý về việc chưa xem xét đánh giá năng lực nhà thầu ở kỳ đánh giá 6 tháng cuối năm 2018 cũng như trong khoảng thời gian từ nay tới cuối tháng 6/2019.
Hết đường cho nhà thầu yếu!

Hết đường cho nhà thầu yếu!

26/04/2016 - 13:00
(BĐT) - Việc các bộ, ngành, hiệp hội doanh nghiệp… công bố đánh giá năng lực nhà thầu là một trong những giải pháp hiệu quả, góp phần lành mạnh hóa hoạt động đấu thầu tại Việt Nam.