Những cuộc thầu thú vị của Nhà thầu Vĩnh Cát

Những cuộc thầu thú vị của Nhà thầu Vĩnh Cát

21/08/2019 - 10:00
(BĐT) - Công ty CP Đầu tư Phát triển Vĩnh Cát (Vĩnh Cát) vừa được công bố trúng Gói thầu số 1 Toàn bộ phần xây lắp thuộc Dự án Cải tạo, nâng cấp đường giao thông nông thôn (GTNT) thôn Ngô Xá, xã Long Châu (huyện Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh), với giá trúng thầu 8 tỷ đồng.