Nắng Ban Mai: Nhà thầu “nổi danh” tại Phú Yên

Nắng Ban Mai: Nhà thầu “nổi danh” tại Phú Yên

05/07/2019 - 14:00
(BĐT) - Nhiều nhà thầu tại Phú Yên vừa có đơn phản ánh về việc một nhà thầu được thành lập năm 2015 tại TP.HCM liên tục trúng nhiều gói thầu tại Phú Yên trong khoảng thời gian ngắn. Dữ liệu của Báo Đấu thầu cho thấy, các gói thầu do nhà thầu này trúng thường có tỷ lệ tiết kiệm rất thấp.