Chậm gửi kết quả đấu thầu, Công an Bình Thuận nhận sai

Chậm gửi kết quả đấu thầu, Công an Bình Thuận nhận sai

03/03/2020 - 14:00
(BĐT) - Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển công nghệ Đức Việt (Nhà thầu Đức Việt) có đơn khiếu nại về kết quả lựa chọn nhà thầu (KQLCNT) gói thầu do Công an tỉnh Bình Thuận làm chủ đầu tư. Từ những khiếu nại này, Công an tỉnh Bình Thuận đã rà soát lại quá trình tổ chức lựa chọn nhà thầu và nêu ra các căn cứ loại nhà thầu này. Bên cạnh đó, Chủ đầu tư cũng thừa nhận sai sót ở việc công bố KQLCNT.