Kiểm toán Nhà nước bán đấu giá lần 3 hệ thống điều hòa

Kiểm toán Nhà nước bán đấu giá lần 3 hệ thống điều hòa

08/10/2019 - 10:00
(BĐT) - Kiểm toán Nhà nước (KTNN) cùng với tổ chức đấu giá tài sản (ĐGTS) đang thực hiện bán đấu giá hệ thống điều hòa trung tâm (lần 3) tại trụ sở KTNN. Trong lần đấu giá này, tổ chức đấu giá được lựa chọn lại, giá khởi điểm của tài sản giảm mạnh.

 

Luật Đấu giá tài sản: Chậm hướng dẫn, thực thi thiếu minh bạch

Luật Đấu giá tài sản: Chậm hướng dẫn, thực thi thiếu minh bạch

16/08/2019 - 14:00
(BĐT) - Luật Đấu giá tài sản (ĐGTS) đã có hiệu lực được hơn 2 năm, nhưng nhiều nội dung quan trọng được quy định trong Luật đến nay vẫn chưa được thực hiện như: Bộ Tư pháp chưa công bố danh sách các tổ chức ĐGTS; chưa có trang thông tin điện tử chuyên ngành về ĐGTS… Sự chậm trễ triển khai các nội dung này làm cho quá trình thực thi Luật ĐGTS còn thiếu minh bạch.
Phí và thù lao chưa trở thành động lực cho công ty đấu giá

Phí và thù lao chưa trở thành động lực cho công ty đấu giá

02/08/2019 - 14:00
(BĐT) - Sau 2 năm thực hiện Thông tư số 45/2017/TT-BTC và Thông tư số 48/2017/TT-BTC quy định chế độ tài chính trong hoạt động đấu giá tài sản (ĐGTS), nhiều tổ chức đấu giá cho rằng, có nhiều quy định chưa phù hợp với thực tiễn, cần được sửa đổi. Báo Đấu thầu đăng tải một số kiến nghị của các tổ chức đấu giá tài sản nhằm gỡ vướng quy định tại 2 thông tư nêu trên.
Gỡ vướng trong thu, nộp tiền đặt trước đấu giá tài sản

Gỡ vướng trong thu, nộp tiền đặt trước đấu giá tài sản

23/01/2019 - 14:00
(BĐT) - Nộp tiền đặt trước là một trong những bước quan trọng để đảm bảo đủ điều kiện tham gia cuộc đấu giá. Tuy nhiên, các quy định về thời gian nộp tiền đặt trước và phương thức nộp đang gây một số khó khăn cho tổ chức đấu giá tài sản (ĐGTS), làm giảm số lượng khách hàng có thể tham gia phiên đấu giá.
Lỏng lẻo quy định lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản

Lỏng lẻo quy định lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản

04/01/2019 - 10:00
(BĐT) - Sự liên kết, thông đồng giữa người có tài sản, tổ chức đấu giá tài sản (ĐGTS) và khách hàng trúng đấu giá làm nảy sinh nhiều tiêu cực trong ĐGTS. Do đó, pháp luật về ĐGTS đã quy định, người có tài sản phải lựa chọn công khai tổ chức ĐGTS. 
Khoảng trống pháp lý trong đấu giá tài sản

Khoảng trống pháp lý trong đấu giá tài sản

27/12/2018 - 14:00
(BĐT) - Kể từ khi ban hành Luật Đấu giá tài sản (ĐGTS) năm 2016, một số văn bản hướng dẫn Luật đã được xây dựng và ban hành. Tuy nhiên, thực tiễn hoạt động đấu giá đang phát sinh nhiều vấn đề không được quy định trong Luật với nhiều cách hiểu khác nhau, dẫn tới việc xử lý chưa bảo đảm được quyền lợi của các bên liên quan.
Vì sao doanh nghiệp đấu giá chần chừ chuyển đổi mô hình?

Vì sao doanh nghiệp đấu giá chần chừ chuyển đổi mô hình?

28/09/2018 - 14:00
(BĐT) - Đã hơn 1 năm thực hiện chuyển đổi mô hình hoạt động của các doanh nghiệp (DN) đấu giá theo quy định của Luật Đấu giá tài sản (ĐGTS) năm 2016, tuy nhiên kết quả lại không mấy khả quan. Mỗi DN đấu giá có những lý do và khó khăn riêng trong việc chần chừ chuyển đổi.