Bình Định phê duyệt Dự án tuyến đường ven biển Đề Gi - Mỹ Thành

Bình Định phê duyệt Dự án tuyến đường ven biển Đề Gi - Mỹ Thành

06/11/2019 - 08:00
(BĐT) - UBND tỉnh Bình Định vừa ban hành Quyết định số 3917/QĐ-UBND phê duyệt Dự án Đầu tư xây dựng tuyến đường ven biển (ĐT.639), đoạn Đề Gi - Mỹ Thành. Mục tiêu của Dự án là từng bước hoàn thiện tuyến hành lang ven biển, phục vụ phát triển kinh tế - xã hội và khai thác hiệu quả tiềm năng du lịch của khu vực ven biển; hình thành tuyến đường cứu hộ, cứu nạn...