Gói thầu hơn 293 tỷ đồng xây cầu Mây - Đường tỉnh 389 đã có chủ

Gói thầu hơn 293 tỷ đồng xây cầu Mây - Đường tỉnh 389 đã có chủ

27/08/2019 - 10:00
(BĐT) - Liên danh Công ty CP Đầu tư và Xây dựng cầu đường số 18.6 - Công ty CP Bạch Đằng 5 - Công ty CP Quản lý bảo trì đường thủy nội địa số 7 vừa được chọn trúng Gói thầu xây lắp số 3 thuộc Dự án Đầu tư xây dựng cầu Mây - đường tỉnh 389, tỉnh Hải Dương.