Đấu thầu tại Điện lực Bắc Giang: Một nhà thầu dự thầu cùng lúc 8 gói xây lắp

Đấu thầu tại Điện lực Bắc Giang: Một nhà thầu dự thầu cùng lúc 8 gói xây lắp

06/11/2019 - 14:00
(BĐT) - Công ty Điện lực Bắc Giang đang tổ chức lựa chọn nhà thầu qua mạng cùng lúc 10 gói thầu xây lắp. Mỗi gói thầu chỉ có 2 nhà thầu nộp hồ sơ dự thầu. Riêng Công ty CP Xây lắp điện 271 cùng lúc nộp hồ sơ dự thầu tại 8 gói thầu, với giá dự thầu đa số thấp hơn so với nhà thầu còn lại. Trong quá khứ, nhà thầu này từng trúng rất nhiều gói thầu do Điện lực Bắc Giang mời thầu.
Bị cấm đấu thầu 5 năm vì gian lận HSDT

Bị cấm đấu thầu 5 năm vì gian lận HSDT

31/05/2018 - 15:00
(BĐT) - Do tạo dựng tài liệu giả để tham gia đấu thầu qua mạng Gói thầu 04.11 Mua sắm bảo hộ lao động năm 2018 do Công ty Điện lực Bắc Giang (Chủ đầu tư) mời thầu, mới đây, Trung tâm Bảo hộ lao động và Bảo vệ môi trường đã bị Chủ đầu tư này cấm tham gia đấu thầu 5 năm.