Xử lý dứt điểm nợ đọng xây dựng nông thôn mới

Xử lý dứt điểm nợ đọng xây dựng nông thôn mới

08/02/2018 - 10:00
(BĐT) - Mặc dù xử lý nợ đọng xây dựng cơ bản trong xây dựng nông thôn mới đã đạt được những kết quả tích cực, nhưng để có thể hoàn thành mục tiêu xử lý dứt điểm trước năm 2019, vẫn cần phải có những giải pháp quyết liệt hơn nữa.
Nợ đọng xây dựng nông thôn mới vẫn còn lớn

Nợ đọng xây dựng nông thôn mới vẫn còn lớn

31/08/2016 - 16:20
(BĐT) - Theo báo cáo của 55 địa phương gửi Kiểm toán Nhà nước (KTNN), số nợ đọng xây dựng cơ bản thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới đến ngày 31/12/2014 là 16.736 tỷ đồng.