Đông Phong trúng gói thầu hơn 90 tỷ tại Vĩnh Tường (Vĩnh Phúc)

Đông Phong trúng gói thầu hơn 90 tỷ tại Vĩnh Tường (Vĩnh Phúc)

30/12/2019 - 08:17
(BĐT) - Ban Quản lý dự án (QLDA) đầu tư xây dựng công trình huyện Vĩnh Tường (tỉnh Vĩnh Phúc) vừa lựa chọn Công ty CP Đông Phong là nhà thầu trúng Gói thầu xây lắp thuộc Dự án Đường nối từ Đường tỉnh 304 - đê Tả Hồng, huyện Vĩnh Tường. Giá trúng thầu là 90,633 tỷ đồng (giá gói thầu là 90,814 tỷ đồng, đạt tỷ lệ tiết kiệm gần 0,2%); thời gian thực hiện hợp đồng là 18 tháng, loại hợp đồng theo đơn giá cố định.