Đấu giá xe ô tô tại Hà Nội

Đấu giá xe ô tô tại Hà Nội

10/04/2018 - 10:54
(BĐT) - Công ty CP đấu giá tài sản GoldSun thông báo bán đấu giá tài sản do Công đoàn Công thương Việt nam ủy quyền như sau:
Đấu giá xe ô tô tại Hà Nội

Đấu giá xe ô tô tại Hà Nội

10/04/2018 - 10:54
(BĐT) - Công ty CP đấu giá tài sản GoldSun thông báo bán đấu giá tài sản do Công đoàn Công thương Việt nam ủy quyền như sau:
Đấu giá xe ô tô tại Cần Thơ

Đấu giá xe ô tô tại Cần Thơ

10/04/2018 - 09:59
(BĐT) - Trung tâm Dịch vụ bán đấu giá tài sản thành phố Cần Thơ thông báo bán đấu giá tài sản do Chi cục Thủy Lợi thành phố Cần Thơ  ủy quyền như sau:
Đấu giá xe ô tô tại Gia Lai

Đấu giá xe ô tô tại Gia Lai

10/04/2018 - 09:59
(BĐT) - Doanh nghiệp đấu giá tư nhân Đại Phát thông báo bán đấu giá tài sản do Văn phòng Huyện Ủy Đăk Pơ ủy quyền như sau:
Đấu giá xe ô tô tại Hà Giang

Đấu giá xe ô tô tại Hà Giang

09/04/2018 - 10:41
(BĐT) - Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh Hà Giang thông báo bán đấu giá tài sản do Cục Thống kê tỉnh Hà Giang ủy quyền như sau:
Đấu giá xe ô tô tại Hà Nội

Đấu giá xe ô tô tại Hà Nội

05/04/2018 - 14:19
(BĐT) - Công ty Cổ phần Auction House – Hà Nội thông báo bán đấu giá tài sản do Ngân hàng TMCP Đại chúng Việt Nam ủy quyền như sau:
Ô tô nhập lậu được “phù phép” bằng hồ sơ đấu giá giả

Ô tô nhập lậu được “phù phép” bằng hồ sơ đấu giá giả

04/04/2018 - 08:00
(BĐT) - Ngày 3/4, Tòa án nhân dân TP. Hà Nội đưa ra xét xử vụ án làm giả tài liệu, con dấu, làm giả hồ sơ mua đấu giá ô tô. Đường dây với 3 đối tượng gồm Nguyễn Văn Dũng (Dũng Thanh Trì, SN 1976), Nguyễn Văn Dũng (Dũng Thạch Thất, SN 1974) và Nguyễn Ngọc Thịnh (SN 1956) đã làm giả hồ sơ 22 xe ô tô.
Đấu giá xe ô tô tại Sóc Trăng

Đấu giá xe ô tô tại Sóc Trăng

02/04/2018 - 14:39
(BĐT) - Công ty TNHH TV và DV BĐGTS Nguyên Tâm - CN Sóc Trăng thông báo bán đấu giá tài sản do Sở Tài chính tỉnh Sóc Trăng ủy quyền như sau:
Đấu giá xe ô tô tại Kon Tum

Đấu giá xe ô tô tại Kon Tum

29/03/2018 - 10:26
(BĐT) - Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh Kon Tum thông báo bán đấu giá tài sản như sau:
Đấu giá xe ô tô tại Hà Nội

Đấu giá xe ô tô tại Hà Nội

28/03/2018 - 09:23
(BĐT) - Công ty TNHH Định giá và Đấu giá tài sản Bảo Minh thông báo bán đấu giá tài sản do VP Bank ủy quyền như sau:
Đấu giá xe ô tô tại Bắc Kạn

Đấu giá xe ô tô tại Bắc Kạn

28/03/2018 - 09:23
(BĐT) - Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh Bắc Kạn thông báo bán đấu giá tài sản do Sở Giao thông vận tải tỉnh Bắc Kạn ủy quyền như sau:
Đấu giá xe ô tô tại Đà Nẵng

Đấu giá xe ô tô tại Đà Nẵng

27/03/2018 - 10:40
(BĐT) - Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản thành phố Đà Nẵng thông báo bán đấu giá tài sản do Phòng cảnh sát kinh tế - Công an thành phố Đà Nẵng ủy quyền như sau:
Đấu giá xe ô tô tại Gia Lai

Đấu giá xe ô tô tại Gia Lai

26/03/2018 - 11:15
(BĐT) - Doanh nghiệp đấu giá tư nhân Đại Phát thông báo bán đấu giá tài sản do Trung tâm Chi cục phát triển nông thôn ủy quyền như sau:
Đấu giá xe ô tô tại Tây Ninh

Đấu giá xe ô tô tại Tây Ninh

26/03/2018 - 11:15
(BĐT) - Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh Tây Ninh thông báo bán đấu giá tài sản do Công ty TNHH MTV 22-12 Tây Ninh ủy quyền như sau:
Đấu giá xe ô tô tại An Giang

Đấu giá xe ô tô tại An Giang

26/03/2018 - 11:15
(BĐT) - Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh An Giang thông báo bán đấu giá tài sản do Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh An Giang ủy quyền như sau:
Đấu giá xe ô tô tại An Giang

Đấu giá xe ô tô tại An Giang

26/03/2018 - 11:15
(BĐT) - Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh An Giang thông báo bán đấu giá tài sản do Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện Tịnh Biên ủy quyền như sau:
Đấu giá xe ô tô tại Bắc Kạn

Đấu giá xe ô tô tại Bắc Kạn

23/03/2018 - 10:19
(BĐT) - Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh Bắc Kạn thông báo bán đấu giá tài sản do Sở Tài chính tỉnh Bắc Kạn ủy quyền như sau:
Đấu giá xe ô tô tại Hà Nội

Đấu giá xe ô tô tại Hà Nội

23/03/2018 - 10:18
(BĐT) - Công ty cổ phần đầu tư và đấu giá chuyên nghiệp Việt Nam thông báo bán đấu giá tài sản do Trung tâm chiếu phim Quốc gia ủy quyền như sau:
Đấu giá xe ô tô tại Hà Nội

Đấu giá xe ô tô tại Hà Nội

23/03/2018 - 10:18
(BĐT) - Công ty CP đấu giá Việt Nam thông báo bán đấu giá tài sản do Viện huyết học-truyền máu TW ủy quyền như sau: