Ngày 9/12/2019, đấu giá xe ô tô Toyota tại Hà Nội

Ngày 9/12/2019, đấu giá xe ô tô Toyota tại Hà Nội

20/11/2019 - 16:45
(BĐT) - Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản thành phố Hà Nội thông báo bán đấu giá tài sản vào ngày 9/12/2019 do Văn phòng Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội ủy quyền như sau:
Ngày 29/11/2019, đấu giá xe ô tô tại TPHCM

Ngày 29/11/2019, đấu giá xe ô tô tại TPHCM

20/11/2019 - 15:56
(BĐT) - Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản TP. Hồ Chí Minh thông báo bán đấu giá tài sản vào ngày 29/11/2019 do Trung tâm Tiêu chuẩn đo lường chất lượng 3 ủy quyền như sau: