Ngày 6/12/2019, đấu giá 3 xe ô tô đã qua sử dụng tại tỉnh Ninh Thuận

Ngày 6/12/2019, đấu giá 3 xe ô tô đã qua sử dụng tại tỉnh Ninh Thuận

21/11/2019 - 11:26
(BĐT) -Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Ninh Thuận thông báo đấu giá 03 xe ô tô đã qua sử dụng đứng tên Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ và Sản xuất Kim Hùng là tài sản thế chấp, giao dịch bảo đảm tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam-Chi nhánh tỉnh Ninh Thuận vào ngày 5/12/2019 như sau: