Bà Rịa - Vũng Tàu: Tiết kiệm qua đấu thầu đạt tỷ lệ 1,74%

Bà Rịa - Vũng Tàu: Tiết kiệm qua đấu thầu đạt tỷ lệ 1,74%

19/03/2020 - 10:00
(BĐT) - Theo báo cáo tình hình thực hiện hoạt động đấu thầu của UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, năm 2019, Tỉnh đã triển khai thực hiện lựa chọn nhà thầu cho 247 gói thầu mua sắm thường xuyên, 921 gói thầu sử dụng vốn nhà nước cho mục tiêu đầu tư phát triển và 5 gói thầu sử dụng vốn ODA, vốn vay ưu đãi của nhà tài trợ.