Bài toán vốn cho nông nghiệp còn nan giải

Bài toán vốn cho nông nghiệp còn nan giải

17/12/2019 - 09:00
(BĐT) - Nghị định số 57/2018/NĐ-CP ngày 17/4/2018 có nhiều chính sách hỗ trợ doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn, nhất là về tiếp cận vốn, cả trực tiếp và gián tiếp.