Cần rút dần vai trò đầu tư trực tiếp của Nhà nước

Cần rút dần vai trò đầu tư trực tiếp của Nhà nước

14/04/2016 - 06:00
(BĐT) - Nhiều chuyên gia cho rằng, hiện Nhà nước vẫn đầu tư vào nhiều ngành nghề không nên làm, dẫn tới đầu tư phân tán, dàn trải. Do đó, Nhà nước cần rút dần vai trò là nhà đầu tư trực tiếp để nhường chỗ cho khu vực tư nhân (ngoài nhà nước).