Còn nợ nhiều văn bản hướng dẫn luật

Còn nợ nhiều văn bản hướng dẫn luật

02/06/2016 - 09:25
(BĐT) - Trong ngày đầu tiên của phiên họp thường kỳ tháng 5/2016, các thành viên Chính phủ đã thảo luận về công tác xây dựng thể chế, trong đó tập trung giải quyết các điểm nghẽn về thể chế. Tại Phiên họp, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh, cần kiểm điểm xem Chính phủ còn nợ gì về thể chế, hướng khắc phục ra sao, còn vướng mắc gì cần tháo gỡ, đặc biệt là trong việc thi hành Luật Doanh nghiệp, Luật Đầu tư.