Quyết tâm đấu tranh với tội phạm kinh tế

Quyết tâm đấu tranh với tội phạm kinh tế

02/01/2017 - 14:00
(BĐT) - Năm qua, thêm nhiều đại án nghiêm trọng tiếp tục được các cơ quan tiến hành tố tụng truy tố, điều tra, xét xử làm rõ các hành vi vi phạm và nghiêm phạt để răn đe. Đây cũng là quyết tâm của Đảng và Nhà nước trong việc đấu tranh với tội phạm kinh tế.