Đấu thầu tại Chi cục Kiểm lâm tỉnh Điện Biên: Nhà thầu đề nghị làm rõ lý do hủy thầu

Đấu thầu tại Chi cục Kiểm lâm tỉnh Điện Biên: Nhà thầu đề nghị làm rõ lý do hủy thầu

13/09/2019 - 10:00
(BĐT) - Chi cục Kiểm lâm tỉnh Điện Biên (Bên mời thầu) vừa có quyết định hủy thầu Gói thầu Mua sắm trang phục kiểm lâm năm 2019 do cả 3 nhà thầu nộp hồ sơ dự thầu (HSDT) đều không đáp ứng yêu cầu của hồ sơ mời thầu (HSMT). Quyết định này của Bên mời thầu ngay lập tức bị một nhà thầu trong cuộc phản ứng vì cho rằng lý do loại nhà thầu này là không thỏa đáng.