Nhiệt điện Long Phú 1 cần thêm 11.600 tỷ đồng mới hoàn thành Dự án

Nhiệt điện Long Phú 1 cần thêm 11.600 tỷ đồng mới hoàn thành Dự án

26/10/2018 - 07:30
(BĐT) - Chi phí thực hiện Dự án Nhà máy Nhiệt điện Long Phú 1 tăng cao, cùng với khoản chi phí dự phòng trong tổng mức đầu tư (TMĐT) được phê duyệt không đủ để tiếp tục thực hiện hoàn thành Dự án, do đó PVN đang đề xuất tăng tổng mức đầu tư thêm 11.684 tỷ đồng.