Nhiều nhân tố cho tăng trưởng bền vững

Nhiều nhân tố cho tăng trưởng bền vững

26/09/2019 - 10:00
(BĐT) - Theo Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB), nhiều biến số quan trọng trong tăng trưởng kinh tế của Việt Nam trong những tháng đầu năm 2019 đang duy trì được tốc độ rất tốt và tăng trưởng “lành mạnh”. Đáng chú ý, sự tăng trưởng này đến từ những đóng góp của nhiều nhân tố trong nước thay vì các yếu tố bên ngoài.
Nhiều rào cản với xuất khẩu bền vững

Nhiều rào cản với xuất khẩu bền vững

09/08/2018 - 14:00
(BĐT) - Việt Nam có thành tích tăng trưởng xuất khẩu đều đặn hai con số trong nhiều năm nay, nhưng thực tế hàng xuất khẩu là hàng thô, chế biến không sâu, giá trị gia tăng thấp. 
Hài hòa 3 trụ cột để phát triển bền vững

Hài hòa 3 trụ cột để phát triển bền vững

19/01/2018 - 08:00
(BĐT) - Sự phát triển bền vững cần được xây dựng trên 3 trụ cột (kinh tế - xã hội - môi trường) trong mối liên kết chặt chẽ và hài hòa cùng với tận dụng cơ hội của cách mạng công nghiệp (CMCN) 4.0 nhằm đưa Việt Nam bước đi nhanh hơn.
Gắn chiến lược kinh doanh của DN với tăng trưởng xanh

Gắn chiến lược kinh doanh của DN với tăng trưởng xanh

09/11/2017 - 14:00
(BĐT) - Phát triển bền vững đã và đang trở thành mối quan tâm hàng đầu của các quốc gia trên thế giới, trong đó doanh nghiệp (DN) có vai trò tích cực trong việc hiện thực hóa các mục tiêu phát triển bền vững quốc gia. 
Khơi nguồn lực trong dân để tăng trưởng bền vững

Khơi nguồn lực trong dân để tăng trưởng bền vững

20/09/2017 - 10:00
(BĐT) - Chính phủ không hướng đến đạt mục tiêu tăng trưởng bằng mọi giá, mà đã và đang nỗ lực tận dụng tất cả những cơ hội của nền kinh tế trong và ngoài nước để vừa đạt mục tiêu tăng trưởng đã đề ra, vừa không phải đánh đổi bằng những mục tiêu kinh tế dài hạn. 
Mừng - lo xuất khẩu

Mừng - lo xuất khẩu

04/03/2016 - 12:00
(BĐT) - Bộ Công Thương đang hoàn tất báo cáo đánh giá hoạt động xuất - nhập khẩu giai đoạn 2011 - 2015 trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội vào tuần tới.