Giao kế hoạch vốn tín dụng đầu tư phát triển năm 2017

Giao kế hoạch vốn tín dụng đầu tư phát triển năm 2017

16/01/2017 - 07:30
(BĐT) - Thủ tướng Chính phủ vừa ký Quyết định giao kế hoạch vốn tín dụng đầu tư phát triển của Nhà nước và tín dụng chính sách xã hội năm 2017 cho Ngân hàng Phát triển Việt Nam và Ngân hàng Chính sách xã hội.