12.000 người ra khỏi biên chế

12.000 người ra khỏi biên chế

27/12/2016 - 11:19
Trong năm 2016, các bộ ngành, địa phương trên cả nước đã thực hiện việc tinh giản biên chế 11.915 người, trong đó có gần 10.400 người hưởng chính sách về hưu trước tuổi.
TP.HCM: Tuân thủ luật chưa nghiêm

TP.HCM: Tuân thủ luật chưa nghiêm

09/05/2016 - 06:00
(BĐT) - Sở Tư pháp TP.HCM cho biết, thời gian qua, công tác theo dõi thi hành pháp luật vẫn còn nhiều khó khăn, vướng mắc, bất cập; thể chế về theo dõi thi hành pháp luật vẫn còn thiếu, hiệu lực của văn bản chưa cao.