Ví điện tử - cuộc chơi của những người kiên nhẫn

Ví điện tử - cuộc chơi của những người kiên nhẫn

24/06/2019 - 10:00
(BĐT) - Cạnh tranh trên thị trường ví điện tử vẫn tiếp tục diễn ra cùng với xu hướng thúc đẩy thanh toán không dùng tiền mặt của Chính phủ và những lợi thế về tiềm năng phát triển. Song, thời gian tới, liệu có người chơi nào buộc phải rời sàn thi đấu?