Phú Thọ: Nhiều dạng sai phạm về đấu thầu

Phú Thọ: Nhiều dạng sai phạm về đấu thầu

13/04/2018 - 14:00
(BĐT) - Không thông báo mời thầu, không thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia, Báo Đấu thầu; không tổ chức thẩm định kế hoạch lựa chọn nhà thầu cũng như kết quả lựa chọn nhà thầu… là những sai phạm điển hình về đấu thầu được Sở Kế hoạch và Đầu tư (KH&ĐT) Phú Thọ chỉ ra sau khi thanh tra xác suất 30 dự án, công trình trên địa bàn tỉnh này trong năm 2017.