Sơn La: Nhiều bất cập trong đấu thầu do thiếu chuyên gia

Sơn La: Nhiều bất cập trong đấu thầu do thiếu chuyên gia

19/04/2016 - 13:00
(BĐT) - Báo cáo tình hình thực hiện công tác đấu thầu trên địa bàn tỉnh Sơn La năm 2015 đã chỉ ra không ít tồn tại, sai sót trong công tác đấu thầu của địa phương này và đòi hỏi cần phải sớm triển khai các biện pháp để chấn chỉnh, khắc phục.