Bao giờ hết cảnh nhà thầu “đá nhầm sân”?

Bao giờ hết cảnh nhà thầu “đá nhầm sân”?

24/08/2018 - 10:00
(BĐT) - Quy định bắt buộc các bên mời thầu khi công bố thông báo mời thầu đều phải công khai thông tin gói thầu dành cho nhà thầu là doanh nghiệp (DN) cấp nhỏ, siêu nhỏ đã có hiệu lực hơn 3 năm.