Singapore thu hút nhân tài tốt nhất châu Á

Singapore thu hút nhân tài tốt nhất châu Á

16/04/2018 - 09:31
(BĐT) - Singapore được xếp hạng cao nhất tại châu Á trong việc thu hút và bồi dưỡng nhân tài năm thứ 5 liên tiếp. Điều này phản ánh hệ thống giáo dục mạnh mẽ và khả năng xây dựng một lực lượng lao động đa dạng của quốc gia này.